Jägarexamen Fråga 14 av 500

Fråga: Vem kallas förliggare?

Svar: Grythunden som ligger och markerar vilt nere i marken