Jägarexamen Fråga 17 av 500

Fråga: Hur många timmar per dygn får du ha din hund i bur under jakt?

Svar: 8

Fördjupning: Rastning måste också ske minst var tredje timme.