Jägarexamen Fråga 18 av 500

Fråga: Vem äger jakträtten på allmän väg?

Svar: Den eller de vars mark gränsar mot vägen

Jägarexamen - Jakträtten på allmän väg.