Jägarexamen Fråga 19 av 500

Fråga: Varför bör du inte bedriva hundjakt på rådjur i djup snö eller skare?

Svar: Det finns en risk att rådjuret utsätts för onödigt lidande

Fördjupning: Enligt jaktlagens 27:e paragraf får viltet inte utsättas för onödigt lidande, vilket det finns risk för om rådjuret har det svårt i den djupa snön eller om skaren bär för hunden, men inte för rådjuret.

Mer specifikt ska jakt eller jaktträning med hund enligt jaktförordningens 18:e paragraf bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.