Jägarexamen Fråga 20 av 500

Fråga: Vad tas inte i särskilt beaktande när man bedömer om ett jaktbrott anses som grovt?

Svar: Om åtgärder inte har vidtagits för att spåra upp och avliva ett djur som skadats vid jakt

Fördjupning: Om du inte vidtar åtgärder för att spåra upp och avliva ett djur som skadats vid jakt riskerar du att dömas till böter. Däremot anses brottet i allmänhet inte som grovt.

Jägarexamen - Bedömning av grovt jaktbrott.