Jägarexamen Fråga 23 av 500

Fråga: Kuldiametern i jaktvapen varierar vanligtvis mellan...

Svar: ... 5 - 10 mm.

Fördjupning: Det förekommer andra mått, men kuldiametern i jaktvapen är vanligtvis någonstans mellan 5,6 - 9,3 mm.

Jägarexamen - Variation av kuldiametern i jaktvapen.