Jägarexamen Fråga 25 av 500

Fråga: Hur påverkas träffbilden när du skjuter med kulvapen vinklat uppåt eller nedåt, jämfört med när du skjuter rakt fram?

Svar: Den blir något högre

Fördjupning: Vanligtvis handlar skillnaden endast om någon centimeter. Vid precisionsskytte och relativt kraftig lutning (t.ex. vid toppfågeljakt) är det dock en faktor som behöver tas med i beräkningen.