Jägarexamen Fråga 26 av 500

Fråga: Hur många jaktgevär får du normalt ha i vapengarderoben?

Svar: 4 eller 6

Fördjupning: Följande text återfinns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen:

"Den s.k. vapengarderoben omfattar sex skjutvapen för jaktändamål.

Den som nyligen har avlagt jägarexamen och som således ännu inte hunnit etablera några jaktvanor bör endast i undantagsfall meddelas tillstånd till innehav av fler än fyra vapen för jaktändamål.

Vid ansökan om fler än fyra vapen bör sökanden visa att behov föreligger. Kravet på den enskilde bör dock inte ställas alltför högt i detta hänseende. I normala fall torde det räcka med att sökanden på ett trovärdigt sätt kan motivera behovet med utgångspunkt från sina jaktvanor och sammansättningen av tidigare vapeninnehav."