Jägarexamen Fråga 32 av 500

Fråga: Vad är zoonos?

Svar: En sjukdom som kan överföras mellan djur och människa

Fördjupning: Zoonos är en infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar. Exempel på infektionssjukdomar som sprids från djur till människa är tuberkulos, salmonella, harpest (tularemi), rabies och trikiner.