Jägarexamen Fråga 34 av 500

Fråga: Vilket är det vanligaste bytesdjuret bland svenska vargar?

Svar: Älg

Fördjupning: Undersökningar har visat att mer än 95 % av köttet som vargen äter är älgkött.

Jägarexamen - Bytesdjur hos varg.