Jägarexamen Fråga 37 av 500

Fråga: När vargen blir drygt ett år är det vanligt att den...

Svar: ... lämnar flocken och vandrar långt innan den bildar ett nytt revir.

Fördjupning: I snitt bildas det nya reviret c:a 15 mil från det gamla, men det förekommer vandringar över 100 mil.

Jägarexamen - Varg