Jägarexamen Fråga 41 av 500

Fråga: Säl får jagas med kulvapen minst...

Svar: ... klass 2.

Fördjupning: Tidigare fick säl endast jagas med kulvapen klass 1. 2013 ändrades reglerna så att även klass 2 är tillåtet. Sedan 2013 får man också jaga säl från motorbåt. Detta för att ge en mer effektiv skyddsjakt då sälbestånden ökar.

Jägarexamen - Säl