Jägarexamen Fråga 44 av 500

Fråga: Mellan vilka datum är det inte tillåtet att låta hundar springa lösa i marker där det finns vilt?

Svar: 1 mars - 20 augusti

Fördjupning: Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. I Jaktförordningens 16:e paragraf finns det dock undantag från detta, vilket möjliggör jakthundträning.