Jägarexamen Fråga 45 av 500

Fråga: Vilken art tillhör fågeln på bilden?

Svar: Snatterand

Fördjupning: Vid jakt på andfågel är det viktigt att fastställa vilken art det rör sig om, eftersom flera förväxlingsarter inte får jagas. Inte sällan krävs ett tränat öga för att upptäcka de små färg- och proportionsskillnaderna.

Snatteranden får inte jagas, men honan kan lätt förväxlas med t.ex. gräsandshona, inte minst vid dåliga ljusförhållanden eller stressade situationer. Snatterandshonan kan kännas igen på de vita vingspeglarna och den ljusa buken, men när fågeln ligger i vattnet kan dessa kännetecken vara svåra att se.

Jägarexamen - Snatterand