Jägarexamen Fråga 46 av 500

Fråga: Tjäderbeståndet minskade under delar av 1900-talet till följd av ett modernare jordbruk.

Svar: Falskt

Fördjupning: Tjädern lever i skogsmark och beståndet har i perioder minskat p.g.a. ett förändrat skogsbruk.

Jägarexamen - Tjäder