Jägarexamen Fråga 47 av 500

Fråga: Skogshönsen...

Svar: ... gynnas av att det finns mycket smågnagare, eftersom det ger skogshönsens predatorer tillgång till annan föda än skogshönsens kycklingar och ägg.

Jägarexamen - Skogshöns