Jägarexamen Fråga 48 av 500

Fråga: Vilka av följande fåglar jagas med uvbulvan?

Svar: Kråkfåglar

Fördjupning: Kråkfåglar har en tendens att försöka jaga bort fiender, vilket kan utnyttjas vid jakt i form av t.ex. en uvbulvan.

Jägarexamen - Uvbulvan