Jägarexamen Fråga 49 av 500

Fråga: Vilken art tillhör fågeln på bilden?

Svar: Fiskmås

Fördjupning: Måsfåglar är gråbrunspräckliga de första åren och de olika arterna kan då vara svåra att skilja åt. I det här fallet känns fiskmåsen bl.a. igen på att näbben är mindre än hos havstrut och gråtrut.

Jägarexamen - Fiskmås