Jägarexamen Fråga 51 av 500

Fråga: Enligt lag måste det utses en jaktledare vid jakt efter...

Svar: ... kronhjort och älg.

Fördjupning: Även vid övrig jakt som involverar flera personer bör man utse en jaktledare.