Jägarexamen Fråga 53 av 500

Fråga: Hur ofta ska en levandefälla för mink vittjas?

Svar: Minst två gånger per dygn, morgon och kväll

Fördjupning: Annat fångstredskap än nät, avsett för fångst av däggdjur, skall vittjas minst en gång per dygn. En vittjning skall dock alltid ske på morgonen. Om fångsten avser iller, mink, hermelin, vessla, råttor, sorkar och möss skall vittjningen ske minst två gånger per dygn, morgon och kväll.

Jägarexamen - Mink