Jägarexamen Fråga 55 av 500

Fråga: Vad innebär s.k. jägarmässig avskjutning?

Svar: Att skjuta det minsta djuret först

Fördjupning: Spara djur som har betydelse för viltvården och skjut aldrig modern till ungar som inte klarar sig på egen hand.