Jägarexamen Fråga 59 av 500

Fråga: Vilken myndighet sköter hundregistret, med uppgifter om varje hund och dess ägare?

Svar: Jordbruksverket

Fördjupning:
● Du är skyldig att märka och registrera din hund innan den är fyra månader.
● Om du köper en hund som är äldre än tre månader ska du märka och registrera den inom fyra veckor.
● Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare.
● Du ska också anmäla till registret om hunden dör, om du byter namn på hunden, om du flyttar eller om förhållandena ändras på annat sätt.