Jägarexamen Fråga 7 av 500

Fråga: Är du skyldig att medföra en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel vid jakt på snötäckt mark?

Svar: Nej

Fördjupning: Enligt jaktförordningens 17:e paragraf ska du vid jakt efter ringduva, gäss eller änder medföra en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

Jägarexamen - Fågeljakt på snötäckt mark.