Jägarexamen Fråga 61 av 500

Fråga: Älgjakt är den vanligaste jakten, men metoden används också vid jakt på bl.a. björn, vildsvin och grävling. Vilken är jaktmetoden?

Svar: Jakt med ställande hund

Jägarexamen - Jakt med ställande hund.