Jägarexamen Fråga 63 av 500

Fråga: Får du ge bort ett fällt vildsvin till grannen?

Svar: Nej

Fördjupning: Vildsvin kan vara smittade av trikiner och måste gå genom en vilthanteringsanläggning, där köttet ska besiktigas efter slakt, innan det får levereras vidare och slutligen nå konsumenten. Detta gäller även om konsumenten är en granne, kollega, släkting eller dylikt utanför jägarens privata hushåll.

Jägarexamen - Vildsvin