Jägarexamen Fråga 64 av 500

Fråga: Vad kallas det att ta ut djurets inälvor?

Svar: Passning

Fördjupning: Passning av älg, hjort, rådjur, vildsvin och en del småvilt görs som regel direkt i skogen, medan fåglar vanligtvis tas hem hela. Av hygieniska skäl kan det vara bra att hänga upp hjort, rådjur och vildsvin vid passning i skogen.

Jägarexamen - Passning