Jägarexamen Fråga 65 av 500

Fråga: Vilket djur är oftast inblandat i viltolyckor?

Svar: Rådjur

Fördjupning: Rådjuren står för c:a 75 % av alla viltolyckor. De allvarligaste olyckorna står dock älgarna för. Antalet viltolyckor med dödlig utgång är relativt få (omkring 5 per år), men de sker oftast vid kollisioner med älgar.

Jägarexamen - Viltolyckor - Varning för djur