Jägarexamen Fråga 66 av 500

Fråga: Är det tillåtet att använda GPS-utrustning för att följa hunden i en jaktsituation?

Svar: Ja, det kan vara ett mycket användbart hjälpmedel

Fördjupning: Post- och telestyrelsen varnar dock för hundspårsändare med GPS som har importerats från USA och som är avsedda för den amerikanska marknaden. Dessa utrustningar uppfyller inte kraven för EU-marknaden och är inte CE-märkta. Utrustningarna använder andra frekvenser än de som är tillåtna i Sverige och orsakar därför störningar på frekvenser som är avsedda för annan radioanvändning i hela landet.

Jägarexamen - GPS-utrustning för att följa hund.