Jägarexamen Fråga 67 av 500

Fråga: Vad kallas inventeringar där man undersöker spår (t.ex. lodjursspår) i nysnö över mycket stora områden under en dag?

Svar: Linjeinventeringar