Jägarexamen Fråga 68 av 500

Fråga: Var ska du sikta vid skott mot oskadat klövvilt?

Svar: Mot lungorna

Fördjupning: Lungorna är störst och har därför störst felmarginal.

Jägarexamen - Oskadat klövvilt