Jägarexamen Fråga 69 av 500

Fråga: Vilket av följande alternativ är ett klassiskt pass vid drevjakt på hare?

Svar: I grindhålet

Fördjupning: En intressant del av jakten är att hitta det bästa passet. Ett klassiskt harpass är vid en öppning i t.ex. en stenmur längs en grusväg, det s.k. grindhålet.

Jägarexamen - Drevjakt på hare