Jägarexamen Fråga 8 av 500

Fråga: Vilken fågelart är du skyldig att eftersöka om du misstänker att fågeln är skadskjuten?

Svar: Samtliga ovanstående alternativ

Fördjupning: Du är enligt jaktlagens 28:e paragraf skyldig att eftersöka ALLT skadskjutet vilt.