Jägarexamen Fråga 9 av 500

Fråga: Får du förvara ett vapen i en snöskoter som körs i terräng?

Svar: Nej

Fördjupning: Vapen får inte transporteras på eller i motorfordon vid färd i terräng. Länsstyrelsen får dock medge undantag om det finns särskilda skäl.

Jägarexamen - Vapen i snöskoter.