Jägarexamen Fråga 10 av 500

Fråga: Hur benämns de områden (ofta bebyggda) där det är förbjudet att använda eldvapen?

Svar: Detaljplanelagt område

Fördjupning: På detaljplanelagt område får skytte med eldvapen inte ske utan polistillstånd. Om det behöver bedrivas jakt på ett sådant område kan detta ske med hjälp av fälla, utdrivning av vilt eller en kommunal skytt med polistillstånd.