Körkortsfrågor Fråga 2 av 400

Fråga: Vilket vägmärke har ett slutmärke?

Svar: Områdesmärke