Körkortsfrågor Fråga 12 av 400

Fråga: Vad får du göra om det är tillåtet att stanna, men inte parkera?

Svar: Stanna för på- eller avstigning och på- eller avlastning

Fördjupning: Att stanna med eller utan förare i fordonet räknas som parkering utom när det görs för att:
1. trafikförhållandena kräver det
2. undvika fara
3. låta en passagerare stiga av eller på
4. lasta av eller på gods