Körkortsfrågor Fråga 13 av 400

Fråga: Vad handlar trafikens grundregel om?

Svar: Att alla som vistas i trafiken ska visa omsorg och hänsyn gentemot varandra

Körkortsfrågor - Paragraf - Trafikens grundregel.