Körkortsfrågor Fråga 14 av 400

Fråga: Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för en personbil som bogserar en annan personbil?

Svar: 30 km/h