Körkortsfrågor Fråga 16 av 400

Fråga: Behöver linan märkas ut vid bogsering?

Svar: Ja, om den är längre än 2 meter

Fördjupning: Om linan är längre än 2 meter behöver den märkas ut på ett tydligt sätt för att undvika att andra trafikanter försöker passera mellan fordonen.