Körkortsfrågor Fråga 18 av 400

Fråga: Efter hur lång tid ska en ny bil besiktigas?

Svar: 3 år