Körkortsfrågor Fråga 20 av 400

Fråga: Vad gör du om varningslampan på bilden tänds?

Svar: Stannar och slår av motorn eftersom den kan skadas allvarligt

Fördjupning: Om en röd varningslampa lyser (t.ex. oljetryckslampan) ska du i princip alltid stanna så fort det finns möjlighet.

Körkortsfrågor - Varningslampa - Oljetryckslampa.