Körkortsfrågor Fråga 3 av 400

Fråga: Vad anger vägmärket?

Svar: Varning för järnvägskorsning utan bommar

Körkortsfrågor - Vägmärke - Varning för järnvägskorsning utan bommar.