Körkortsfrågor Fråga 21 av 400

Fråga: Var fyller man på kylarvätska?

Svar: A

Körkortsfrågor - Öppen motorhuv med tank för kylarvätska.