Körkortsfrågor Fråga 24 av 400

Fråga: Får man överskrida hastighetsbegränsningen vid omkörning på motorväg?

Svar: Nej

Fördjupning: Man ser ständigt förare överskrida hastighetsbegränsningen vid omkörningar. Det gör att man lätt kan tro att det är tillåtet, men det är det alltså INTE, varken på motorvägar eller andra vägar. Om det sker vid en fartkontroll är det ingen förmildrande omständighet att man gjorde en omkörning.

Körkortsfrågor - Omkörning på motorväg.