Körkortsfrågor Fråga 25 av 400

Fråga: Du kommer fram till ett hinder i ditt körfält när du är ute och kör på en landsväg. Längre fram ser du en mötande bil. Vem ska stanna?

Svar: Du ska stanna, eftersom hindret ligger på din sida