Körkortsfrågor Fråga 26 av 400

Fråga: Får volvon (som ligger alldeles för nära bilen framför!) köra om?

Svar: Ja, men det är inte lämpligt

Fördjupning: En varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Det är dock tillåtet att överskrida en varningslinje om det kan ske helt utan risk, t.ex. vid omkörning av cyklar, mopeder eller långsamma fordon.

Körkortsfrågor - Omkörning.