Körkortsfrågor Fråga 27 av 400

Fråga: Hur mycket tid sparar du på att öka farten från 100 km/h till 120 km/h vid en sträcka på 10 mil?

Svar: 10 min

Fördjupning: Vid 100 km/h tar det 60 minuter att färdas 10 mil. Vid 120 km/h färdas man 2 km/min, alltså tar det 50 min att färdas 100 km.

Högre fart innebär ökad olycksrisk, ökad bränsleförbrukning och ökade utsläpp, framförallt om fartökningen innebär upprepade omkörningar. Samtidigt visar exemplet att tidsvinsten är förhållandevis liten.