Körkortsfrågor Fråga 28 av 400

Fråga: Var bedömer vi oftast att mötet med ett annat fordon kommer ske?

Svar: Mittemellan det egna och det mötande fordonet

Fördjupning: Det är svårt att bedöma hastigheten på ett mötande fordon. Därmed är det också svårt att bedöma vid vilken punkt mötet kommer ske. Vi gissar oftast att det kommer ske ungefär mittemellan det egna och det mötande fordonet, trots att det inte stämmer om vi har olika hastigheter. Vid en omkörning kan detta bli förödande.