Körkortsfrågor Fråga 29 av 400

Fråga: Vad är sant om ledarhundar?

Svar: De är tränade för att stanna vid hinder och nivåskillnader

Fördjupning: Ledarhundar kan hjälpa synskadade på många sätt, men hundars förmågor är begränsade. Var därför extra uppmärksam när du ser en person med ledarhund.