Körkortsfrågor Fråga 30 av 400

Fråga: Får du stanna och släppa av någon vid en busshållplats med gulstreckad linje på trottoarkanten?

Svar: Ja, om det kan ske utan hinder för eventuell busstrafik